Vijest o održanoj redovitoj i izbornoj Skupštini HBS 22.04.2023.

07.05.2023.

Dana 22.04.2023. god. u Selcu , HBS održao je Izbornu sjednicu Skupštine za mandatno razdoblje 2023.-2027. , te redovitu izvještajnu sjednicu Skupštine za poslovnu godinu 2022. i sezonu 2022/2023, na kojoj su prihvačena izvješća za proteklo razdoblje i izabrano novo rukovodstvo. Za Predsjednika HBS izbran je gosp. Lucian Vukelić dr.med., a u Nadzorni odbor – Vivijana Grgurić, Davor Grgić, Goran Legović dok su novi članovi Stegovno suda Brigita Baričevac, Boris Jagečić, Alen Sobol. Tom prilikom HBS je u svoje člastvo primio kao privremenu članicu Hrvatski paraskijaški savez. Donešen je i tekst dopuna i izmjena Statuta kao i Odluka da se Izvršni odbor kao i druga tijela i komisije saveza formiraju u roku od mjesec dana.